RECURSOS
RECURSOS PER A MILLORAR LA LECTURA

Tots necessitem millorar la nostra lectura. Alguns només han de treballar per tal de fer-la més fluïda, d'altres han de reforçar la part de la comprensió, fins i tot hi ha qui ha de fer les dues coses...

Aquí us penjo l'enllaç d'algunes webs interessants que us poden ajudar a reforçar tots aquestst aspectes:

Estratègies per a millorar la lectura mecànica:Delimitar la zona de lectura.•                     Tira de cartolina. Sobretot als inicis del procés de descodificació de les primeres línies de paraules, oracions i textos, alguns alumnes necessiten utilitzar un ajut, com una tira de cartolina, que col·loquen a sota de la línia que estan llegint, amb l'objectiu d'integrar el sentit de la lectura de dalt a baix i de no saltar-se cap línia.

•                     Objecte referent fix al lateral esquerre. Altres alumnes necessiten també, col·locar un objecte referent a la part esquerra del full (un llistonet de fusta, un nino, etc.) per tal d'integrar la necessitat de descodificar d'esquerra a dreta.

•                     "El botó màgic". Alguns alumnes quan comencen a llegir síl·labes directes (consonant+vocal) i síl·labes indirectes (vocal+consonant) de forma combinada, tenen veritables problemes per a descodificar en cada ocasió la síl·laba en l'ordre correcte. Una tècnica és utilitzar el botó màgic, que és una senzilla fitxa de parxís que es col·loca a la part inferior del full i que quan el nen dubta, l'agafa i el col·loca a sota de la primera lletra (en funció de l'objecte referent de l'esquerra si no té clar quina és la primera lletra). El fet de tenir el botonet a sota fa que centri tota la seva atenció en la primera lletra i sigui capaç d'aconseguir llegir en l'ordre correcte. Després d'unes quantes vegades de fer-ho, aconsegueix imaginar-se el botó sense necessitat de desplaçar-lo.•   Modelar la lectura. Treballar col·lectivament una lectura, analitzant aspectes de vocabulari i entonació. El modelatge el pot efectuar el docent o un company o companya més hàbil a nivell lector, o també un enregistrament sonor d'un bon lector.•   Tècnica de fragmentació. Treballar la lectura de les paraules que poden suposar més dificultat, per la seva llargada o la seva complexitat. La tècnica consisteix en anar-la treballant per trossos, de forma acumulativa, fins que es pot dir tota la paraula. Ex. "interrogativa: in / inte / interro / interroga / interrogati / interrogativa"

•   Treball anticipat de la lectura. Un alumne amb dificultats per a la lectura necessita experimentar certa seguretat sobretot si ha de llegir davant els companys. El fet de donar-li l'oportunitat de treballar-la de forma anticipada pot anar desenvolupant la creença de ser capaç de fer-ho.

•   Enregistrament de la lectura. El fet de saber que la lectura serà enregistrada habitualment provoca que s'esforci a millorar-la. Abans d'enregistrar-la, però, convé que l'alumne senti la seva veu amplificada; aquesta activitat permet l'autocorrecció i si es realitza en petit grup, provoca un debat molt positiu i constructiu per a millorar la producció. El fet d'enregistrar facilita la correcció dels errors abans d'efectuar un producte final, característica que no presenta una lectura "en directe".

•   Remarcar amb colors les possibles dificultats d'un text. Per exemple, pintar de color groc totes les "r mudes" o les "o que enganyen perquè sonen u".

Recursos per millorar la lectura mecánica•   Lectura eficaç Recurs os per optimitzar l'eficacia lectora a partir del treball sistematitzat dels diferents aspectes que influeixen en la lectura. (Molt recomanable a les persones que tenen dificultats de lectura.)

•   JClic: P.E.M.S.A. Programa d'Entrenament Mental. Aplicació de 62 paquets d'activitats, repartits en tres blocs que corresponen als tres cicles de l'educació primària i que tenen com a objectiu desenvolupar i millorar processos psicològics bàsics que després repercutiran a les diverses àrees del currículum (memòria, atenció, observació, percepció, intuïció, raonament). Cada paquet consta d'unes deu activitats, on l'alumnat ha de posar a prova les seves capacitats, per així potenciar-les i millorar-les.

•   JClic Consciència fonològica Exercicis sobre Paraules Bessones”.Aquest projecte consta de tres nivells de dificultat per treballar la consciència fonològica. Accediu al nivell 3: tres paraules i tres dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.

•   Fixacio visual en la lectura L'alumne ha de llegir efectuant només tres fixacions per línia (una per a cada paraula).

•   Lectures repetides. Consisteix en llegir una mateixa lectura en diferents sessions, tot intentant millorar els registres o arribar a un temps pactat.

•                     Instruccions. instruccions_lectures_repes.pdf

•                     Lectures repetides per a cicle inicial. lectures_repetides_ci.pdf

•                     Lectures repetides per a cicle mitjà. lectures_repetides_cm.pdf

•                     Lectures repetides per a cicle superior. lectures_repetides_cs.pdf

•   Treball de memòria Consisteix en petits textos que es retallen en forma de cartronets i que l'alumne ha de llegir i memoritzar.

•   Cartronets de lectura ràpida. A partir d'uns cartronets es van treballant la lectura de paraules d'ús freqüent amb l'objectiu d'arribar a llegir-les sense haver de descodificar-les. Cada grup de paraules té 3 o 4 versions (les mateixes paraules col·locades en diferent ordre per tal d'evitar una lectura memorística o de cantarella). S'adjunta la versió inicial i una de nova que s'està començant a elaborar, en la que també participa Reme Sanabria, seguint les indicacions de la lectura fàcil.

•                     Versió inicial. vocabulari_lectura.pdf

              Versió nova. plantilla_cartronets_lectura_rapida.pdf 

              plantilla_cartronets_lectura_rapida.doc

Recursos per millorar la lectura eficaç•   La pàgina web de l'edu365 té alguns recursos web per

  potenciar la lectura eficaç. Us en reconmano uns quants:

                         

                        Entrena't per llegir Divuit unitats amb activitats de lectura eficaç.

                        Una mà de contes Programa produït per Televisió de Catalunya i adreçat especialment al públic infantil. Una mà de contes ha realitzat, d’ençà de l’any 2000, més d’un centenar de contes, tant originals com provinents de les tradicions culturals més diverses, combinant la literatura oral i escrita amb la il·lustració, les arts plàstiques i la música. Es tracta de treballar la comprensió i l'expressió sense que intervingui i influeixi la lectura dels textos.

                        Mud de mots Conjunt d'unitats didàctiques amb exercicis de lèxic que, tot i que estan pensats per la ESO, també podem utilitzar al Cicle Superior. L'objectiu és millorar la competència lingüística a partit de l'adquisició i la consolidació de vocabulari nou.

                        M'endevines? Web amb quatre blocs d'endevinalles amb enginy per llegir, escoltar i jugar.

                        Recull de faules Les faules són relats breus amb una finalitat didàctica. Són històries ficticies que diuen la veritat. A partir de la lectura del text es pot comentar i treballar la comprensió del text.

                        Una mar de contes
•   Bona ortografia sense esforç Aquest material ha estat elaborat per Daniel Gabarró i ampliat amb la col·laboració de Conxita Puigarnau.

És un material una mica elaborat que demana de la participació dels pares. Haurieu de descarregar-vos les guies didàctiques i fer un esforç en llegir-vos-ho. Sense aquesta feina els vostres fills no podran treballar el quadern.En aquest material no es parteix de les regles ortogràfiques, sinó de l'elaboracióprogressiva d'imatges mentals per a cada paraula, tot explicant diferents tipus d'activitats: jocs de memòria de paraules escrites en diferents combinacions de colors, associacions d'idees, targetes per completar...Es pot trobar més informació al següent document (que els autors difonen gratuïtament): bona_ortografia_1_.pdf


 Treball “ Missatge dins l’ampolla” (9/11/13)

Títol:

Autor:

Col·lecció:

Editorial:

Edició:

1-Fes un dibuix d’aquesta història:

2-Busca al diccionari el significat de les següents paraules i fes una frase amb cadascuna d’elles:
Ensumar:

Brisa:

Sarró:

Vila:

Estrebades:

Cormorà:

Galió:

Guardacostes:

3-Fes un resum del llibre:


4-Imagina que ets el Guiu: Quin missatge escriuries dins l’ampolla?5-En Guiu va tenir una sorpresa no massa agradable quan va veure la Coral. Et passaria el mateix amb un company? Per què?

6-Escriu amb qui t’agradaria trobar-te a una illa i viure mil aventures. Per què?

7-Digues quina es la part del llibre que més t’ha agradat. Per què?8-Pensa un altre títol per aquest llibre


9-Exposa la teva opinió sobre el llibre

10-Busca informació sobre l’autor del llibre i enganxa-la aquí sota. 

***El treball s’ha de fer en folis en blanc.

      L’han d’escriure a ma i en llapis.

      Es convenient que utilitzin una pauta a sota del foli, per què puguin escriure    recte.

     S’ha de presentar amb bona lletra i polit, respectant els marges (tant els de  adalt  i a baix com de dreta a esquerra).1 comentari:

  1. Fantàstics els recursos per millorar la lectura, molt útils!!!

    ResponElimina